Akce-výcvik

 

2009   - v sobotu 17.10.2009 proběhlo v obci prověřovací cvičení komise pro krizové

            řízení obce a připravenosti jednotky SDH. Cílem cvičení bylo ujasnění metodiky 

            komise při organizaci a řešení krizových situací v obci vlastními silami, seznámení

            se s dokumentací a součinnost  s HZS Olomouckého kraje, Policií ČR, Záchrannou

službou a orgány  územní samosprávy včetně akceschopnosti jednotky SDH

a jejich možností. Zúčastněné jednotky – JSDHO Hněvotín, JSDHO Topolany

a JSDHO Lípy.                                        

1987    - námětové cvičení na sušičku v JZD Hněvotín

1986    - námětové cvičení okrsku Hněvotín v Sigmě Lutín - dálková doprava vody

1984    - námětové cvičení na kravín v Topolanech

- námětové cvičení v Lutíně, dálková doprava vody

1982    - námětové cvičení na teletník v Hněvotíně za účasti 5 sborů, součinnost při dálkové

             dopravě vody na vzdálenost 400 m

1981    - námětové cvičení na sušku v JZD Hněvotín, provedeno mytí střechy (oškrabání

             nánosů a opláchnutí)

1979    - námětové cvičení okrsku a Bystročic na objekt JZD v rámci prevence při žňových

  prací

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.