Zákony a vyhlášky PO 

 • Zákon č. 237/2000 o Požární ochraně /úprava zákona 133/85 Sb.
 • Zákon č. 238/2000 o Hasičských záchranných sborech 
 • Zákon č. 239/2000 o Integrovaném záchranném systému 
 • Zákon č. 240/2000  - „ Krizový zákon „ 
 • Zákon č. 133/1985 o PO se změnami a doplňky – provedenými :
  • Zákonem ČNR č.425/1990 Sb.
  • Zákonem  č. 40/1994 Sb.
  • Zákonem  č. 203/1994 Sb. 
 • Nařízení vlády  č. 110/2001 Sb. – stanovení dalších vozidel, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb. MV- technické požadavky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. 
 • Vyhláška č. 254/1999 Sb. MV o technických podmínkách požární techniky. 
 • Vyhláška č. 255/1999 Sb. MV - technické podmínky věcných prostředků PO 
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV -  stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
 • Vyhláška č. 247/2001 Sb. MV - organizace a činnost jednotek požární ochrany.
 • Vyhláška č. 323 /2001 Sb. - prováděcí vyhl. k některým ustanovením zákona č. 238/2000Sb. o záchranném hasičském sboru a o změně některých zákonů.
 • Vyhláška č. 324/2001 Sb. - požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků hasičského záchranného sboru ČR, druhy zvlášť obtížných a zdraví škodlivých služeb. Dále postup při udělování ozdravných pobytů. 
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení Integrovaného záchranného systému.

Legislativa

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.